EEN JOODSE ERFENIS
x

. adres secretariaat  
Stichting Een Joodse Erfenis
p/a Tuinbouwstraat 16
9951 EG Winsum
x
. bankrekeningnummer
 
NL25ABNA0830780181
x
. telefoon
. e-mail
.
.
website
. beheer website
 
0595-442728
info@sjoelplein.nl
x
www.sjoelplein.nl
e.bakker@sjoelplein.nl
   

De Winsumse sjoel

. locatie  
Schoolstraat 24
9951 EL Winsum
x
. eigendom & exploitatie
.
.
.
.
.
.
beheerder
.
.
.
. bezichtiging
 
De voormalige synagoge van Winsum is eigendom van Stichting Behoud
Synagoge Winsum (SBSW). Deze stichting is tevens verantwoordelijk voor exploitatie en beheer. Sluitende exploitatie moet gerealiseerd worden uit de opbrengst van verhuur. Voor nadere informatie over de verhuur kunt u kijken de website. SBSW .of contact opnemen met de beheerder:

dhr. Alrich Nienhuis
telefoon: 0595-442764 .
mobiel: 06-40615100

De sjoel is buiten de verhuur om te bezichtigen na afspraak met de beheerder.
     
.28 april 2011
. opening na restauratie
 
openingwinsumsesjoel, 2011-04-28
 
. route  
De sjoel is bereikbaar vanaf de provinciale weg Groningen-Lauwersoog (N361). Op de rotonde (direct noordelijk van het Winsumerdiep) gaat u richting Onderdendam/Bedum. U volgt de bewegwijzering en op de Onderdendamsterweg (aan de zuidzijde van het omsnijdingskanaal) neemt u de tweede straat rechts. Dit is de Schoolstraat. Halverwege deze straat ligt de sjoel op nr. 24 aan de linkerhand (niet direct zichtbaar vanaf de weg). De sjoel is ook goed bereikbaar via de derde straat rechts, de Nieuwstraat (en Sjoelplein met postcode 9951 DA).
.parkeergelegenheid  
Parkeergelegenheid vindt u bij Winkelcentrum Obergon (ten noorden van het omsnijdingskanaal) en aan de Haven bij het Winsumerdiep.
.openbaar vervoer  
Vanaf station Groningen vertrekt van maandag tot en met zaterdag elk halfuur een trein naar Winsum (eindbestemming Roodeschool). 's Avonds en op zon- en feestdagen rijdt de trein eenmaal per uur.
Vanaf perron Winsum de trap af, links de fietstunnel in en aan het eind rechtsaf over de Borgweg in noordelijke richting lopen. Dan met de bocht mee naar links en bij de Jeneverbrug ('hoogholtje') over het Winsumerdiep lopen. Vanaf daar leidt de weg rechtdoor de Nieuwstraat in. De sjoel ligt dan aan de Nieuwstraat, halverwege de straat aan de linkerhand, iets achter de rooilijn.
     
.stratenkaart
. winsum-obergum
 
.
stratenkaart
.