EXPOSITIES

   

Actueel

.. 26 april 2012
.
.
.
.

.
. 22 februari 2012
.
De expositie Vrijheid geef je door is van 26 april t/m 11 mei te zien in het gemeentehuis van Winsum en betreft werk dat leerlingen uit de groepen 8 van tien basisscholen uit de gemeente Winsum maakten naar aanleiding van workshops taaldrukken rond het landelijk thema van 4/5 mei 2012: Vrijheid geef je door.

Ter afsluiting van hun activiteitenprogramma rond de sjoel toont ambassadeursschool De Wierde uit Winsum op woensdag 22 februari het werk van de leerlingen dat is gemaakt naar aanleiding van een bezoek aan het Groninger Museum en workshops schilderen en fotografie rond het thema Verwondering.
.

. vitrine met judaica van
. chanoet antiek
 
vitrine in winsumse sjoelmvitrinedetail
   

Vitrine

.
.
.
.
.
uit het huis van
. rebbe de vries
.
.
.
.
. .
.

. album van nardus en agnes
.
.
.
.
.
.
.
.

.museale functie
 
In de Winsumse sjoel staan twee vitrines. Eén daarvan is een wisselvitrine die gebruikt kan worden voor presentatie van educatieve activiteiten. De andere is bestemd voor een bescheiden collectie voorwerpen die het voorooorlogs Jodendom illustreren. De voorwerpen die echt direct verband houden met het Winsums Jodendom zijn schaars maar niet onbelangrijk. Het betreft een mezoeza van het huis van rebbe Abraham de Vries uit de Westerstraat en een set van vijf Hebreeuwse gezangboeken, eveneens uit het huis van de rebbe.

Een ander belangrijk erfstuk dat onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Winsumse sjoel betreft een album van het echtpaar Nardus (N.A.) de Vries en Agnes Bruins. Overigens bestaat geen familieverband tussen N.A. de Vries en de familie De Vries waar rebbe Abraham de Vries toe behoort.
Het album van Nardus en Agnes verkeert inmiddels in dusdanig slechte staat dat het voorlopig niet geëxposeerd kan worden. Het wordt thans professioneel ingescand en vervolgens worden er gelden gezocht om dit - in sociaal historisch opzicht - zo bijzondere album te laten restaureren.

Ter gelegenheid van de officiële opening van de voormalige synagoge na restauratie op 28 april 2011 wordt de vitrine voor één dag ingericht met prachtig zilveren judaica, verzorgd door Channoet Antiek uit Mensingeweer. Een lust voor het oog van de talrijke kenners, voor dit feestelijk gebeuren bijeen in de kleine ruimte van de gerestaureerde synagoge. In de nieuwe museale functie van het gebouw zullen ook de nieuw bijeen te brengen voorwerpen in de vitrine niet alleen het dagelijks leven van het voorloorlogs Jodendom illustreren maar ook het joods-religieuze leven zoals dat destijds in Winsum gestalte kreeg.
xx
.. klaar voor openingstoespraak
. van professor van bekkum
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. schaalmodel in atelier
. henk kraayenzank
 
schilderijschapen, 28 april 2011
x
x
x

modelsynagogewinsum
   

Schaalmodel Winsumse sjoel

.
.
.
.
.

. terug naar 1879
.
.
.
.
.
.

. educatieve functie
 
Voor de expositie Synagoge als centrum van Joods leven in Noordwest Groningen in het kader van erfgoedproject Tikoen maakte kunstenaar Henk Kraayenzank een schaalmodel naar de nieuwe bouwtekening van de synagoge, zoals uitgewerkt door restauratiedeskundige Berend Raangs. Bij die restauratie zou de in 1962 aangebrachte uitbouw aan de noordkant verwijderd worden en de ingang net als bij de oorspronkelijk bouw uit 1879 weer aan de westzijde van het gebouw komen.

Het expositie die van 18 t/m 28 maart 2010 te zien was in de Obergumerkerk van Winsum, is aansluitend in april en mei te zien in de kerk van Eenrum en vervolgens t/m 20 augustus in de doopsgezinde kerk in Uithuizen. Nadat het model in de zomer van 2011 nog te zien was in de kerk van Vierhuizen is het in oktober overgebracht naar de Folkingestraatsynagoge in Groningen, waar het als voorbeeld van een kleine plattelands synagoge beschikbaar is voor educatieve doeleinden.
   

In het archief

. 20 augustus 2011
.
.

. 30 april 2011
.
.
.
.

. 18 juni 2010
.
.

. 23 april 2010
.
.

. 11 mei 2010
 
De expositie Synagoge als centrum van Joods leven in Noordwest Groningen is t/m 7 oktober te zien in de gerestaureerde kerk van Vierhuizen.

De openingsexpositie The old olive is te zien t/m 13 juni en ondersteunt de openhuisfunctie na restauratie van de sjoel. Er is werk te zien uit de verkoopcollectie The Awakening of the red pencils van twee naoorlogse Joods Russische kunstenaar, beiden wonend in Israël.

De expositie Synagoge als centrum van Joods leven in Noordwest-Groningen is van 18 juni t/m 20 augustus 2010 te zien in de doopsgezinde kerk in Uithuizen.

De expositie Synagoge als centrum van Joods leven in Noordwest-Groningen is van 23 april t/m 11 juni 2010 te zien in de kerk van Eenrum

De expositie Je bent een tentje in mijn hart, met werk van leerlingen uit het basisonderwijs van de gemeente Winsum naar aanleiding van erfgoedproject Tikoen is van 11 mei t/m 24 juni te zien in het gemeentehuis van Winsum.
.

. sjoel centraal
. in obergumerkerk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. jon gardella:
. the making of 'water-splash'
 
expositie 5 mei 2010, overzicht
m
m
m

johngardella,5 mei 2010
.>
.
5 mei 2010
 
.
De expositie Yerushah Ketanah is van 5 t/m 9 mei 2010 te zien in de Obergumerkerk van Winsum en vormt de afsluiting van een serie workshops van kunstenaars Aizo Betten, Theo Onnes en Antje Sonnenschein in de periode van januari t/m april. Op 5 mei wordt er in de Obergumerkerk ook een feestelijk programma gepresenteerd met muziek en 's middags brengt beeldhouwer Jon Gardella de performance The making of Water-Splash.
   
xx
yerushahketanah, 5 mei 2010
xx
.18 maart 2010
 
De tentoonstelling Synagoge als centrum van Joods leven in Noordwest-Groningen, geeft een overzicht van het vooroorlogs Jodendom in Noordwest-Groningen en is van 18 t/m 28 maart te zien in de Obergumerkerk in Winsum.
   

xx
tentoonstelling 18 maart 2010, obergumerkerk

.

.