ROUTES

   

Een wandeling door Joods Winsum

.
.
.ik spoorde met isi
 
De kleine wandelgids (hieronder in te zien) begint met een gedeelte uit een gedicht van de in Winsum opgegroeide Albert van Dijken, waarin hij vertelt over zijn Joodse vriend Isi de Vries, die net als hij dagelijks per trein naar Groningen reist om naar school te gaan. De naam van Isi (Israël) staat nu, tezamen met die van zijn jongere broerje Sophius en de namen van zijn vader Michiel en moeder Agatha de Vries-van Zuiden en ook nog negen andere namen op het linker raam als deel van het Joodse oorlogsmonument aan de voormalige synagoge. Het rechter deel bevat de tekst uit Jozua 4:6 en 7. Het monument is in 1993 door rabbijn J.S. Jacobs uit Utrecht onthuld. De wandelroute vertelt in het kort het verhaal van het Winsums Jodendom, is voorzien van een stratenkaartje en start vanaf station Winsum.
. rechter raam:
.tot eeuwig gedenken
.
 
m
monumenttekst
.
. wandelroute
.
 
m
wandelingjoodswinsum2009
.
   

Erfgoedroute Levie Lazarus de Vries

.
.
.
.
.
wierdenland
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. priesterlijke waardigheid
 
De uitgave Winsumerdorpen op de kaart, en een route langs negentiende eeuws joods erfgoed (hieronder in te zien) kwam tot stand rond Open Monumentendag 2009 met jaarthema: 'Op de de kaart'. De uitgave gaf gelegenheid om naast mooi historisch kaartmateriaal ook het regionale Joodse erfgoed 'op de kaart te zetten'. De route die in het boekje is opgenomen, start vanaf Museum Wierdenland in Ezinge waar het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de heer Cees Kreb, voorzitter van de Folkingestraatsynagoge in Groningen. De in het boekje opgenomen erfgoedroute Levie Lazarus de Vries vertelt hoe Levie Lazarus in het jaar 1800 wordt berispt door het bevoegdgezag van Ezinge in verband met het slachten van een schaap in Garnwerd; hij zou de slachting niet gemeld hebben aan het belastingkantoortje, de collecte. De route voert via Aduarderzijl, Garnwerd, het jeudenplaetske in Wetsinge en vervolgens via Sauwerd naar Winsum, waar Levie Lazarus de Vries zich in 1808 vestigt. Levie Lazarus is de voorvader van Abraham de Vries, de laatste rebbe van Winsum die in 1933 te Winsum overlijdt. Op zijn grafsteen op de Joodse begraafplaats aan de Munsterweg staan twee zegenende handen afgebeeld, ten teken van zijn priesterlijke waardigheid.
. .fiets- en autoroute
.
 
m
routelevielazarusdevries
.
. .'t jeudenplaetske
. bij wetsinge
.
 
.
.
.
jeudenplaetske Wetsinge
.