DONATIES

   

Draagvlak van essentieel belang

. beheer
.
.
.

. programma
.
.
.
.
.
.

. nieuwsbrief
. .
..

. meer dan geld alleen
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.donateur worden?
.
.mail
.
.
.

. rekeningnummer
 

Stichting Behoud Synagoge Winsum is als eigenaar van de voormalige synagoge verantwoordelijk voor het beheer van de sjoel. Daarmee draagt deze stichting zorg voor instandhouding en toegankelijkheid van Joods erfgoed in Noord-Groningen.

Stichting Een Joodse Erfenis realiseert in samenwerking met tal van organisaties en professionals een veelzijdig educatief en cultureel programma met regionale uitstraling en bereik om zo het Joodse erfgoed onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De twee stichtingen voeren een gezamenlijk vrienden/ donateurs- en vrijwilligersbeleid en dragen zorg voor een verantwoorde verdeling van de donaties. Uw jaarlijkse bijdrage of eenmalige gift wordt bijzonder gewaardeerd!

Als vriend/donateur ontvangt u in de maanden maart en september onze halfjaarlijkse nieuwsbrief De Winsumse Sjoel.

Juist in de periode na de eeuwwisseling waarin de herinnering aan de Joodse gemeenschap van voor de Tweede Wereldoorlog verder verbleekt en het erfgoed zich een nieuwe positie moet zien te verwerven, vormt uw steun de basis, het draagvlak van waaruit wij in Winsum onze activiteiten kunnen voortzetten of nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. Bovendien vergroot u met uw steun niet alleen onze financiële armslag maar versterkt u tevens onze positie richting subsidiegever en samenwerkingspartner. Ook dit is natuurlijk van grote waarde voor het instandhouden en het zichtbaar en toegankelijk maken van het Joodse erfgoed in de regio Noord-Groningen.

Bent u nog geen vriend/donateur van onze stichting en u wilt ons werk steunen, stuurt u dan een mail naar:
. info@sjoelplein.nl. of bel 0595-442728. U kunt ons uiteraard ook een berichtje sturen per post of eerst onze folder opvragen. Het adres daarvoor luidt:
secr. Stichting Een Joodse Erfenis, p/a Tuinbouwstraat 16, 9951 EG Winsum.

Het bankrekeningnummer van Stichting Een Joodse Erfenis is:


NL25ABNA0830780181

     
folder
 
x
folder2011

   

Algemeen Nut Beogende Instelling

. de fiscus
  Per 1 januari 2011 wordt St. Een Joodse Erfenis door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, RSIN 8052.21.438. Daarom zijn donaties, schenkingen en legaten aan onze stichting vanaf 2011 onder de algemeen geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
   

Zeefdruk Aizo Betten

.
.
.
.
.
.

. eerste exemplaar

 
Bij de start van de activiteiten rond de restauratie van de synagoge begin 2009 maakte kunstenaar Aizo Betten een prachtige driekleurige zeefdruk van de synagoge, aangevuld met de namen van de 64 Joodse oorlogsslachtoffers uit Noordwest-Groningen. De zeefdruk heeft een formaat van 25 x 54 cm. Met de aanschaf van deze zeefdruk werd men automatisch donateur van St. Behoud Synagoge Winsum voor het jaar 2009. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt.
Op 28 mei 2009 werd het eerste exemplaar van de zeefdruk op het provinciehuis uitgereikt aan de Commissaris van de Koningin in Groningen, Max van den Berg, dan inmiddels toegetreden tot het Comité van Aanbeveling voor de restauratie.
. links en rechts van de sjoel
. de 64 namen in twee talen
 

m
zeefdruk aizo betten 2009

   

Comité van Aanbeveling

   
Onderstaande leden van het Comité van Aanbeveling stellen zich in 2009 achter de restauratieplannen voor de voormalige synagoge van Winsum en de programmering van activiteiten gericht op het leveren van een bijdrage aan het provinciebreed zichtbaar maken van het Gronings Jodendom van voor de Tweede Wereldoorlog.

Drs. Max van den Berg
Commissaris van de koningin in de provincie Groningen
Dhr. Johan Steen
Voormalig wethouder gemeente Winsum
Prof.dr. Wout van Bekkum
Hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. Joël Cahen
Directeur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam
Prof.dr. Evelien Gans
Bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom aan de Universiteit van
Amsterdam en verbonden aan het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR) te Amsterdam
Prof.dr. Henk van Os
Hoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam