mmmmmmmmmmmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
.

 

MONUMENT

    Schoolstraat 24, Winsum
     
     
     
    § 1. Holocaust, Shoah, volkerenmoorden > klik

§ 2. Monument aan de sjoel > klik

§ 3. Herdenken in Winsum > klik
m
x winsum-obergum anno 1879

x bouwgeschiedenis

x monument

x bezichtiging en verhuur

x de winsumse sjoel

x synagogen in de regio
  zeefdrul aizo betten

    x zeefdruk Aizo Betten, 2009 x
   

§ 3. Herdenken in Winsum

    Jaarlijks zijn er drie dagen waarop er speciale aandacht is voor het lot van en de herinnering aan de vooroorlogse Joodse gemeenschap in Winsum. Stichting Een Joodse Erfenis probeert hier met haar jaarprogramma bij aan te sluiten.
     

. holocaust memorial day
.
.
.
.
.

. niod & onderwijs

 

Deze aandacht staat op 27 januari in het teken van de internationale herdenking van Holocaust Memorial Day. Wereldwijd verwijst deze herinneringsdag naar alle slachtoffers van de Holocaust en andere genociden. Holocaust Memorial Day is in 2005 ingesteld door de toenmalige secretaris generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Daarbij is de bevrijding van Nazi-concentratiekamp Auschwitz op 27 januari 1945 de aanleiding om de 27e januari aan deze internationale herinneringsdag te verbinden. Jaarlijks organiseert het Nederland Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) een .voorbereidend programma voor het onderwijs .rond Holocaust Memorial Day, waarin aandacht wordt besteed aan het voorkomen van rassenhaat, discriminatie en antisemitisme.

     
. nationale dodenherdenking   Op 4 mei staat deze aandacht in het teken van de Nationale Dodenherdenking. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei herdenken we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (men gaat hierbij uit van 10 mei 1940), in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
     
. deportatie   Jaarlijks herdenken wij op 12 november dat op die dag in 1942 de laatste Joodse inwoners van Winsum zijn gedeporteerd. De oudste, Sophia de Vries-van der Klei, is dan 84 jaar. De jongste, haar kleinzoon Jacob Comprecht de Vries is 7 jaar. De onderstaande namen en leeftijden van de dertien Joodse oorlogsslachtoffers van Winsum staan vermeld op het monument aan de sjoel. In de toegevoegde rechterkolom staan hier tevens de data van vertrek uit Westerborg en van overlijden in Auschwitz. In Winsum vraagt ook die dag van 12e november onze speciale aandacht voor het menselijk onrecht dat daar plaatsvond. Rond deze dag probeert stichting Een Joodse Erfenis daarom jaarlijks een lezing of andere activiteit te organiseren, waarin de Joodse cultuur in bredere zin centraal staat.
     
   
  m   * vertrek uit
weserbork
* vermoord in
auschwitz
Izaäk van Berg

Jozef Garson

Sophia de Vries-van der Klei

Michiel de Vries
Agatha de Vries-van Zuiden
Israël de Vries
Sophius de Vries

Izaäk de Vries
Ellie de Vries-Oudgenoeg
Sophie de Vries
Jacob C. de Vries

Essie de Vries
Comprecht de Vries
 

57 jaar

62 jaar

84 jaar

 

54 jaar
56 jaar
16 jaar
14 jaar

52 jaar
36 jaar
9 jaar
7 jaar

60 jaar
55 jaar

 

19 okt '42

20 nov '42

 

16 febr '43

12 dec '42
12 dec '42
12 dec '42
12 dec '42

16 juli '42
20 nov '42
20 nov '42
20 no. '42

20 nov '42
8 okt '42

 

22 okt '42

 

23 nov '42

19 febr '42

15 dec '42
15 dec '42
28 febr '43
15 dec '42

13 aug '42
23 nov '42
23 nov '42
23 nov '42

23 nov '42
19 okt '42

     
.
.
.

. 25 joodse oorlogsslachtoffers
.waren te winsum geboren
  Naast de lijst met de hierboven genoemde namen van de laatse dertien Joodse inwoners van Winsum stelt Herinneringskamp Westerbork ook de namen beschikbaar van de in Winsum geboren Joden die al voor de Jodenvervolging buiten de gemeente Winsum wonen. Dit betreft 25 slachtoffers, waaronder de twee dochters van Sophia de Vries-van der Klei, Rozette de Lange-de Vries uit Groningen (56 jaar) en Mina de Vries-de Vries uit Oss (50 jaar). Meer informatie hierover is te vinden bij het item over de Tweede Wereldoorlog op onze homepage.
     

. 64 joodse oorlogsslachtoffers
. in noordwest-groningen
.
  In de opstartfase van de publieksacties gericht op behoud van de voormalige synagoge van Winsum heeft beeldend kunstenaar Aizo Betten begin 2009 een driekleurige lithografie gemaakt van de synagoge. Hierbij staan de namen van alle 64 Joodse oorlogsslachtoffers uit Noordwest-Groningen vermeld (zie: Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen, uitgave 1995). Links van de afbeelding staan de namen in het Hebreeuws en rechts in het Nederlands.
     
   

Stille tocht op 4 mei

. synagoge open vanaf 19.30 uur
.
.
.
.
  Jaarlijks stelt de lokale stichting 'Herdenking 4 mei Winsum' tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een programma samen rond de herdenkingsbijeenkomst bij het Bevrijdingsmonument aan de Regnerus Praediniusstraat. Hierbij wordt aangesloten bij het landelijk jaarthema van het nationaal Comité 4 en 5 mei. Na de twee minuten stilte om acht uur 's avonds is er gelegenheid om deel te nemen aan een stille tocht naar één van de vier specifieke herinneringsplekken in Winsum, te weten: de begraafplaats in Winsum, de begraafplaats in Obergum, het gedenkteken bij de Obergumerkerk en het monument aan de voormalige synagoge. Tijdens de dodenherdenking is de synagoge op 4 mei weer vanaf 19.30 uur geopend voor publiek. In samenwerking met de beheerstichting van de synagoge richt stichting Een Joodse Erfenis voor die avond een bescheiden expositie in rond de dertien Joodse slachtoffers. De deuren staan die avond open voor een ieder die daar een kijkje wil komen nemen. De 19e eeuwse olielamp brandt als teken van onze plaatselijke betrokkenheid bij het drama van de Holocaust.
     
     
     
    § 1. Holocaust, Shoah, volkerenmoorden > klik

§ 2. Monument aan de sjoel > klik

§ 3. Herdenken in Winsum > klik
m
     
     
     

 
olielamp synagoge winsum